516RE

Alternativ dragbalk och boggie eller kingpin för dragare. Även larvburen.

Trumma 1,5 x 4,9 m

Har även transportör för överslag.

Kategori:

516RE SPECIFIKATIONER

Download